CHỌN HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ SIM VIETTEL

Mua Sim Trả Sau Viettel Mới

Mua Sim Trả Sau Viettel Mới

Mua sim mới hòa mạng trả sau

Chuyển Sang Gói Viettel Trả Sau

Chuyển Sang Gói Viettel Trả Sau

Giữ số – chuyển đổi sang gói KM trả sau

CHỌN GÓI CƯỚC VIETTEL TRẢ SAU

V200

Cước duy trì: 200.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng

V250

Cước duy trì: 250.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 300 phút gọi ngoại mạng và 3GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 230.000đ/tháng

V300

Cước duy trì: 300.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng

T100

Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 50 phút gọi ngoại mạng

B100

Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 10 phút gọi ngoại mạng
– 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí

B150

Cước duy trì: 150.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 100 phút gọi ngoại mạng
– 4GB data tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– SMS nội mạng

B200

Cước duy trì: 200.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 30 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 150 phút gọi ngoại mạng
– 8GB data tốc độ cao, hết 8GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 150 SMS nội mạng

B250

Cước duy trì: 250.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 200 phút ngoại mạng
– 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 200 SMS trong nước

B300

Cước duy trì: 300.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 250 phút ngoại mạng
– 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 250 SMS trong nước

B350

Cước duy trì: 350.000vnđ /01 tháng

–  Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 300 phút ngoại mạng
– 12GB data tốc độ cao, hết 12GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 300 SMS trong nước

B400

Cước duy trì: 400.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 350 phút ngoại mạng
– 15GB data tốc độ cao, hết 15GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 350 SMS trong nước

B500

Cước duy trì: 500.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 500 phút ngoại mạng + quốc tế
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 400 SMS trong nước

B700

Cước duy trì: 700.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 700 phút gọi ngoại mạng + quốc tê
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 700 SMS trong nước

B1000

Cước duy trì: 1.000.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 1000 phút gọi ngoại mạng
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 1000 SMS trong nước

B2000

Cước duy trì: 2.000.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 2000 phút gọi ngoại mạng
– 60GB data tốc độ cao, hết 60GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 2000 SMS trong nước

GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL

  Thông tin dịch vụ

  Hình thức: Chuyển sang gói trả sau
  Phí đăng ký: Miễn Phí

  Viettel Tân Phú

  Follow Fanpage

  Copyright © 2020 BanHangViettel.Com