CHỌN HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ SIM VIETTEL

CHỌN GÓI CƯỚC VIETTEL TRẢ SAU

V200

Cước duy trì: 200.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 200 phút gọi ngoại mạng và 2GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 180.000đ/tháng

V250

Cước duy trì: 250.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 30 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 300 phút gọi ngoại mạng và 3GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 230.000đ/tháng

V300

Cước duy trì: 300.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút gọi đầu tiên/cuộc gọi nội mạng
– 400 phút gọi ngoại mạng và 4GB/ngày
– Điều kiện : tiêu dùng bình quân < 280.000đ/tháng

T100

Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 50 phút gọi ngoại mạng

B100

Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 10 phút gọi ngoại mạng
– 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí

B150

Cước duy trì: 150.000vnđ /01 tháng

– 1000 phút gọi nội mạng
– 100 phút gọi ngoại mạng
– 4GB data tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– SMS nội mạng

B200

Cước duy trì: 200.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 30 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 150 phút gọi ngoại mạng
– 8GB data tốc độ cao, hết 8GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 150 SMS nội mạng

B250

Cước duy trì: 250.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 200 phút ngoại mạng
– 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 200 SMS trong nước

B300

Cước duy trì: 300.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 250 phút ngoại mạng
– 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 250 SMS trong nước

B350

Cước duy trì: 350.000vnđ /01 tháng

–  Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 300 phút ngoại mạng
– 12GB data tốc độ cao, hết 12GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 300 SMS trong nước

B400

Cước duy trì: 400.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 350 phút ngoại mạng
– 15GB data tốc độ cao, hết 15GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 350 SMS trong nước

B500

Cước duy trì: 500.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 500 phút ngoại mạng + quốc tế
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 400 SMS trong nước

B700

Cước duy trì: 700.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 700 phút gọi ngoại mạng + quốc tê
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 700 SMS trong nước

B1000

Cước duy trì: 1.000.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 1000 phút gọi ngoại mạng
– 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 1000 SMS trong nước

B2000

Cước duy trì: 2.000.000vnđ /01 tháng

– Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
– 2000 phút gọi ngoại mạng
– 60GB data tốc độ cao, hết 60GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
– 2000 SMS trong nước

GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL

Viettel Tân Phú

Follow Fanpage

Copyright © 2020 BanHangViettel.Com