👉 Tra cứu số đẹp trả sau Viettel tại đây

👉 Tra cứu số thường trả trước Viettel tại đây

👉 Phí hòa mạng:

                          👉 Trả trước: 50.000đ / Sim

                          👉 Trả sau: 60.000đ/  Sim

💥💥💥Chương trình Khuyến mãi di động trả sau Viettel cực Hot. Chỉ với 100đ/ phút 💥💥💥💥

👉 Bạn có nhu cầu gọi đi rất nhiều.
👉 Bạn sử dụng Data 3G/4G nhiều.
👉 Bạn muốn sở hữu 1 sim Viettel như ý! ( hình bên dưới)
_______________________
💥 Hãy hòa mạng ngay di động trả sau Viettel:
👉 Gọi cực kỳ rẻ, chỉ với 100đ/1 phút gọi
👉 Data cực khỏe.
👉 Sóng cực tốt.
_______________________
Áp dụng cho khách hàng:
1️⃣ Khách hòa mạng mới.
2️⃣ Khách chuyển từ trả trước sang trả sau
3️⃣ Khách chuyển mạng giữ nguyên số từ Vina, Mobi, Vietnamobile sang Viettel.
 
________________________
☎ Chi tiết vui lòng inbox, ĐT: 0966783786 (Mr Tường) để được tư vấn
 
Hotline: 0966 783 786 – 0868 623 684
 
DANH SÁCH SỐ VIETTEL TRẢ SAU CAM KẾT 12 THÁNG
STTSim sốThời gian cam kết
196875329912 Tháng
297572949912 Tháng
397159349912 Tháng
498497349912 Tháng
597517849912 Tháng
696341609912 Tháng
796517419912 Tháng
896117609912 Tháng
998108549912 Tháng
1097352409912 Tháng
1198214359912 Tháng
1298702149912 Tháng
1396897049912 Tháng
1497490249912 Tháng
1596134709912 Tháng
1696982149912 Tháng
1796116949912 Tháng
1896293049912 Tháng
1996174239912 Tháng
2097687149912 Tháng
2196701749912 Tháng
2296194719912 Tháng
2396151049912 Tháng
2497647549912 Tháng
2596114259912 Tháng
2697760149912 Tháng
2797390149912 Tháng
2898735829912 Tháng
2996501549912 Tháng
3096843649912 Tháng
3198247409912 Tháng
3297163849912 Tháng
3396404659912 Tháng
3496585419912 Tháng
3596619459912 Tháng
3696423849912 Tháng
3798651249912 Tháng
3897606549912 Tháng
3997164209912 Tháng
4096241429912 Tháng
4196491739912 Tháng
4296542149912 Tháng
4398725349912 Tháng
4498459279912 Tháng
4597656149912 Tháng
4697331049912 Tháng
4797125349912 Tháng
4896803749912 Tháng
4998785329912 Tháng
5096146309912 Tháng
5196619459912 Tháng
5297760149912 Tháng
5398651249912 Tháng
5498497808912 Tháng
5597568508912 Tháng
5696765748912 Tháng
5796421448912 Tháng
5897113748912 Tháng
5996593448912 Tháng
6098428548912 Tháng
6197706748912 Tháng
6296469508912 Tháng
6397441628912 Tháng
6497220348912 Tháng
6598376708912 Tháng
6696627148912 Tháng
6798170548912 Tháng
6896744808912 Tháng
6996278608912 Tháng
7098149548912 Tháng
7197574828912 Tháng
7296102418912 Tháng
7397863928912 Tháng
7497642058912 Tháng
7596595948912 Tháng
7696488408912 Tháng
7796418648912 Tháng
7896478048912 Tháng
7996537758912 Tháng
8096397528912 Tháng
8198627248912 Tháng
8298435708912 Tháng
8396145008912 Tháng
8496784348912 Tháng
8597834748912 Tháng
8696607648912 Tháng
8796573848912 Tháng
8897840828912 Tháng
8996242618912 Tháng
9096443518912 Tháng
9196276608912 Tháng
9298379648912 Tháng
9398249348912 Tháng
9498364548912 Tháng
9596160048912 Tháng
9696571908912 Tháng
9797995048912 Tháng
9896149408912 Tháng
9997286748912 Tháng
10098491448912 Tháng
10196992418912 Tháng
10297696008912 Tháng
10396163448912 Tháng
10497875848912 Tháng
10598531748912 Tháng
10698740648912 Tháng
10796169418912 Tháng
10897659348912 Tháng
10996785548912 Tháng
11096854848912 Tháng
11196163748912 Tháng
11298636748912 Tháng
11397997148912 Tháng
11497441248912 Tháng
11598430948912 Tháng
11697342378812 Tháng
11796439148812 Tháng
11896485048812 Tháng
11996793408812 Tháng
12097159748812 Tháng
12197178408812 Tháng
12296497048812 Tháng
12398174208812 Tháng
12497146308812 Tháng
12596754708812 Tháng
12696990478812 Tháng
12798149048812 Tháng
12896125148812 Tháng
12996994218812 Tháng
13096644078812 Tháng
13196450348812 Tháng
13296172408812 Tháng
13398527408812 Tháng
13497144508812 Tháng
13596243048812 Tháng
13697464928812 Tháng
13796759148812 Tháng
13898118147812 Tháng
13997298147812 Tháng
14098701917812 Tháng
14197586477812 Tháng
14296963017812 Tháng
14397338947812 Tháng
14498592537812 Tháng
14597947327812 Tháng
14696155897812 Tháng
14796126457812 Tháng
14896569947812 Tháng
14997674597812 Tháng
15097503997812 Tháng
15198974947812 Tháng
15298496327812 Tháng
15396169447812 Tháng
15497845537812 Tháng
15597395087812 Tháng
15697448577812 Tháng
15798387597812 Tháng
15896108817812 Tháng
15998178577812 Tháng
16097763947812 Tháng
16198827647812 Tháng
16296891277812 Tháng
16397428827812 Tháng
16498639417812 Tháng
16597187357812 Tháng
16697736817812 Tháng
16798150017812 Tháng
16896471957812 Tháng
16996348347812 Tháng
17098929437812 Tháng
17197146497812 Tháng
17297167477812 Tháng
17398674537812 Tháng
17496824127812 Tháng
17596755947812 Tháng
17696335817812 Tháng
17796423617812 Tháng
17896431757812 Tháng
17996479457812 Tháng
18098493597812 Tháng
18197192887812 Tháng
18297263947812 Tháng
18397730917812 Tháng
18496258427812 Tháng
18598703627812 Tháng
18696545147812 Tháng
18796280977812 Tháng
18898178577812 Tháng
18997187357812 Tháng
19097736817812 Tháng
19197506997812 Tháng
19296787317812 Tháng
19397395087812 Tháng
19496908477812 Tháng
19598715377812 Tháng
19697335247812 Tháng
19796540637812 Tháng
19898701917812 Tháng
19998974947812 Tháng
20096259947812 Tháng
20196824127812 Tháng
20296540797812 Tháng
20398936297812 Tháng
20498487237812 Tháng
20596575087812 Tháng
20697161417812 Tháng
20796399047812 Tháng
20896388027812 Tháng
20996927097812 Tháng
21096887537812 Tháng
21196926117812 Tháng
21297461227812 Tháng
21398961047812 Tháng
21496680297812 Tháng
21596165357812 Tháng
21696368847812 Tháng
21797818747812 Tháng
21898149647812 Tháng
21998563277812 Tháng
22098493597812 Tháng
22197299437812 Tháng
22298355427812 Tháng
22398674537812 Tháng
22498578827812 Tháng
22597508217812 Tháng
22697347037812 Tháng
22796693827812 Tháng
22898994027812 Tháng
22996153527812 Tháng
23097429827812 Tháng
23196173717812 Tháng
23297135597812 Tháng
23396889447812 Tháng
23496251737812 Tháng
23596762597812 Tháng
23696924017812 Tháng
23797584027812 Tháng
23896624877812 Tháng
23997156697812 Tháng
24098150017812 Tháng
24196385127812 Tháng
24296152947812 Tháng
24397152627812 Tháng
24496987297812 Tháng
24596527047812 Tháng
24698909437812 Tháng
24796112937812 Tháng
24896793417812 Tháng
24997981747812 Tháng
25098494627812 Tháng
25196479457812 Tháng
25296449547812 Tháng
25397482997812 Tháng
25497188247812 Tháng
25598421127812 Tháng
25696423617812 Tháng
25796189617812 Tháng
25898118147812 Tháng
25997731347812 Tháng
26096801297812 Tháng
26196379847812 Tháng
26296178427812 Tháng
26398785487812 Tháng
26496142527812 Tháng
26597558747812 Tháng
26697897157812 Tháng
26796335817812 Tháng
26897298147812 Tháng
26996155497812 Tháng
27096873357812 Tháng
27198454017812 Tháng
27297632857812 Tháng
27396561257812 Tháng
27496471957812 Tháng
27597548817812 Tháng
27697146497812 Tháng
27796994227812 Tháng
27897105597812 Tháng
27996877437812 Tháng
28096591827812 Tháng
28198474427812 Tháng
28298684837812 Tháng
28397369437812 Tháng
28496876927812 Tháng
28598544697812 Tháng
28696144127812 Tháng
28798293497812 Tháng